F2016: "Statistical Collaboration" APPM 4720/5720 (CU Boulder)

Sp2016, Sp2015, Sp2014, Sp 2013, Sp 2012, Sp 2011, Sp 2010, Sp 2009: "Communication in Statistical Collaborations" STAT 5024 (Virginia Tech)

Sp 2013, Sp 2012, Sp 2011, Sp 2010, Sp 2009: "Communication in Statistical Collaborations" STAT 4024 (Virginia Tech)

Summer 2004 and Summer 2003: "Introductory Statistics" STA 101 (Duke University)