Lab Hangout - Summer 2019

Left to Right: Gazendra, Yu, Nakul, Kefin, Kun, Adam, Xiaoyun, Yonghui