Academic Year 2019-2020

ATLAS Executive Committee:
    Mark D Gross, Chair
    Carson Bruns
    Jill Dupré
    Arielle Hein
    Sara Preston
    David Schaal
    Joel Swanson

ATLAS Graduate Committee:
    Dan Szafir, Chair
    Jill Dupre
    Ellen Yi-Luen Do
    Mirela Alistar
    Ruscha Cohen

ATLAS Curriculum Committee:
    Matt Bethancourt, Chair
    Annie Bruns
    Ruscha Cohen
    Laura Devendorf
    Marisa Reynolds

ATLAS Faculty Search Committee:
    Matt Bethancourt
    Scot Douglass
    Diane Sieber
    Danielle Szafir