Chemistry 1251: general chemistry I (for majors)

Chemistry 1271: general chemistry II (for majors)

Chemistry 1113 and 1133: general chemistry (for nonmajors)