Han Lab Summer 2018

Han Lab et al., Summer 2018

 

Han Lab group shot Spring 2017

Han Lab - Spring 2017

Back row (left to right): Bin Qi, Hongyun Tang, Mingxue Cui, Xiaoqiang Zhu, Emily Richard, Fan Jia, Aileen Sewell, Katie Valencia

Front row (left to right): Yi Weaver, Ben Weaver, Min Han, Gretchen Geibel

 

Han Lab members - Spring 2015Han Lab - Spring 2015

(From left to right): Congwu Chi, Patrick MacMullen, Huanhu Zhu, Taylor Kelson, Giancarlo Bruni, Rencheng Wang, Marina Kniazeva, Cierra Walker, Rebecca Zabinsky, Hallie Comfort, Mingxue Cui, Hongyun Tang, Fan Jia, Kelley Anderson, Min Han

Seated, front row: Ben Weaver, Yi Weaver, Aileen Sewell