Jianliang Xiao, PhD
Associate Professor

Office: ECME 218

Department of Mechanical Engineering
427 UCB
University of Colorado
1111 Engineering Drive
Boulder, CO 80309-0427

Tel: 303-492-5428
Fax: 303-492-3498
Email: Jianliang.Xiao@colorado.edu