Jingshi shen
Associate Professor

BioSketch

B.S. 1998     Tsinghua University, Beijing, China
Ph.D. 2004   Columbia University, New York