Spring 2024

From left to right; Front row: Wei, Qiucheng, Lacey, Joy, Xiaohui, Zirui, Shaofeng; Back Row: Brandon, Zhehao, Hongxuan, Zihao, Alec, Ashley, Zepeng.