X

 

 

 

 

 

XEROX wo3onkuu3oo (it takes pictures); I am xeroxing it: niiwo3onkuutiinoo; I will be xeroxing all of it: heetbiswo3onkuutiinoo

 

 

 

X-RAY they are x-raying my hand: 3onook3onkuutii3i' neecet; I am being x-rayed: 3onook3oninoo'oonoo