Lesson Seventeen - Part One
Dialogue Practice

 

 

Here is a dialogue where you should be able to figure everything out. Three words you may need to look up in the dictionary to the left are hebi (see nebi), henetii- and heeyouhuu.

 

A Tous, woxuu niibei!  

 

B Tous, hisei be'eih!  

 

A Kooniini'iini?  

 

B 'Oo, niini'iini! 'Oh neneenin?  

 

A 'Oo, niini'iini. 'Oh nih'enetiinoo nebei'ci3ei'i.  

 

B 'Ii, hetebinou!  

 

A 'Ine, cihbiini bei'ci3ei'i!  

 

B Hiiko! Heihoowbiine3 bei'ci3ei'i.  

 

A Nohtou?  

 

B Heihoowbeetbiine3 bei'ci3ei'i.  

 

A Nohtou?  

 

B Neihoownii3in bei'ci3ei'i.  

 

A Ohh. Niibeetnottone3en heeyouhuu.  

 

B Heeyou?  

 

A Hebi, koonii3in bei'ci3ei'i?  

 

B 'Oo, nenii3ino' bei'ci3ei'i. Wonni'itowuunin bei'ci3ei'i.  

 

A 'Ine, heetnee'eestoonoo! Heetce'noohobe3en.  

 

B 'Oo, heetce'noohobe3en.  

 

 

Exercises for Lesson Seventeen