Xinpei Zhou portrait
Graduate Student • Medlin Group

Education

B.S. Chemical and Biological Engineering, University of Maryland, College Park, 2019

Selected Publications

  • Xiaokun Yang, Helal Uddin, Xinpei Zhou, Bishnu Neupane, Glenn C. Miller, Charles J. Coronella, Simon R. Poulson, Hongfei Lin. Production of high-density renewable aviation fuel from arid land crop. ACS Sustain Chem Eng, 2018 (6): 10108–19.
  • Xiaokun Yang, Teng Li, Kan Tang, Xinpei Zhou, Mi Lu, Whalmany L. Ounkham, Stephen M. Spain, Brian J. Frost, Hongfei Lin. Highly efficient conversion of terpenoid biomass to jet-fuel range cycloalkanes in a biphasic tandem catalytic process. Green Chem, 2017 (19): 3566–73.
  • Qingyun Liu, Yanling Jiang, Leyou Zhang, Xinpei Zhou, Xintian Lv, Yanyuan Ding, Lifang Sun, Pengpeng Chen, Hailiang Yin. The catalytic activity of Ag2S-montmorillonite as peroxidase mimetic toward colorimetric detection of H2O2. Mat Sci Eng C, 2016 (65): 109–15.
  • Haipeng Chen, Shixue Zhou, Zongying Han, Yaoyao Jiang, Hao Yu, Xinpei Zhou, Ruiqian Jiang, Xiaojing Liu, Xinyuan Li. A copper-based sorbent with oxygen-vacancy defects from mechanochemical reduction for carbon disulfide absorption. J Mater Chem A, 2016 (43): 17207–14.

Research Interests

  • Catalysis
  • Separation