You are here

Undergraduate International Admission Contacts

You may contact one of the following members of our International Admissions Team. You may also view our Who to Contact If page for advice for specific questions, or send an e-mail to intladm@colorado.edu.

China

Colin Williams
International Admission Counselor

colin.williams@colorado.edu
+1-303-492-7555

Provinces/Municipalities: Beijing, Gansu, Hebei, HeilongjiangHenan, Inner Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shandong, Shanxi, Tianjin, Xinjiang

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

Provinces/Municipalities: Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Macau, Shanghai, Sichuan, Tibet, Yunnan, Zhejiang

 

India

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

Taiwan

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

 

Africa

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

North Africa

Amir Sadafi
International Admission Counselor

amir.sadafi@colorado.edu
+1-303-492-0546

 

East and Southeast Asia

Sarah Kim
International Admission Counselor

kimss@colorado.edu
+1-303-492-1250

 

Central Asia

Amir Sadafi
International Admission Counselor

amir.sadafi@colorado.edu
+1-303-492-0546

 

North, Central and South America

Colin Williams
International Admission Counselor

colin.williams@colorado.edu
+1-303-492-7555

 

Caribbean

Colin Williams
International Admission Counselor

colin.williams@colorado.edu
+1-303-492-7555

 

Europe

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

 

Middle East

Amir Sadafi
International Admission Counselor

amir.sadafi@colorado.edu
+1-303-492-0546

 

Oceania

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

For graduate admissions questions, contact intlgrad@colorado.edu.