You are here

Undergraduate International Admission Contacts

You may contact one of the following members of our International Admissions Team. You may also view our Who to Contact If page for advice for specific questions, or send an e-mail to intladm@colorado.edu.

Asia

China

Colin Williams
International Admission Counselor

colin.williams@colorado.edu
+1-303-492-7555

Provinces/Municipalities: Beijing, Gansu, Hebei, HeilongjiangHenan, Inner Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shandong, Shanxi, Tianjin, Xinjiang

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

Provinces/Municipalities: Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Macau, Shanghai, Sichuan, Tibet, Yunnan, Zhejiang

Taiwan

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

East and Southeast Asia

Sarah Kim
International Admission Counselor

kimss@colorado.edu
+1-303-492-1250

Central Asia

Amir Sadafi
International Admission Counselor

amir.sadafi@colorado.edu
+1-303-492-0546

India

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

Middle East/North Africa

Amir Sadafi
International Admission Counselor

amir.sadafi@colorado.edu
+1-303-492-0546

 

Africa

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

The Americas/Caribbean

Colin Williams
International Admission Counselor

colin.williams@colorado.edu
+1-303-492-7555

 

Europe

Jeana Thayer
International Admission Counselor

jeana.thayer@colorado.edu
+1-303-492-3881

 

Oceania

Natalie Koster
Senior Assistant Director
International Admissions

natalie.koster@colorado.edu
+1-303-492-6216

 

For questions about applying for a Master's or PhD, contact intlgrad@colorado.edu.